50 nama anak perempuan dan artinya dalam bahasa Arab

 


Berikut adalah 50 nama lengkap anak perempuan dan artinya dalam bahasa Arab :

1. Aisha Zahira : Hidup yang bercahaya

2. Fatimah Amira : Wanita yang mulia dan berwibawa

3. Layla Khadijah : Malam yang indah dan suci

4. Safiya Noura : Wanita yang suci dan bersinar

5. Yasmin Amani : Bunga melati yang damai

6. Zara Rania : Putri yang indah

7. Leila Samira : Malam yang bergemuruh

8. Mariam Jameela : Wanita yang cantik dan penuh kasih

9. Sanaa Amina : Kecantikan yang amanah

10. Amal Fatima : Harapan yang mulia

11. Noor Zahra : Cahaya bunga cengkeh

12. Aaliyah Latifa : Paling tinggi dan halus

13. Hana Yasmine : Bunga mawar yang indah

14. Inaya Salma : Kelembutan dan ketenangan

15. Amira Nadia : Putri yang penuh keindahan

16. Layla Zainab : Malam yang indah dan pohon yang berbunga

17. Aisha Samira : Hidup yang bergemuruh

18. Sara Jameela : Putri yang cantik dan penuh kasih

19. Nour Aisha : Cahaya kehidupan

20. Rania Safiya : Putri yang suci dan bersinar

21. Amina Farah : Wanita yang amanah dan gembira

22. Zahra Layla : Bunga cengkeh dan malam yang indah

23. Zara Amani : Putri yang damai

24. Khadijah Mariam : Wanita yang suci dan kasih sayang

25. Samira Hana : Yang bergemuruh dan indah

26. Fatimah Yasmine : Wanita mulia yang indah

27. Amani Rania : Harapan damai

28. Jameela Nour : Wanita cantik yang bersinar

29. Yasmin Inaya : Bunga mawar yang lembut

30. Sanaa Amal : Kecantikan harapan

31. Latifa Noor : Yang halus dan bersinar

32. Mariam Zahira : Bunga cengkeh yang bercahaya

33. Nadia Aisha : Keindahan yang hidup

34. Salma Layla : Ketenteraman malam

35. Amira Zainab : Putri yang indah dan pohon yang berbunga

36. Hana Safiya : Bunga yang suci

37. Inaya Aaliyah : Kelembutan yang tinggi

38. Zara Samira : Putri yang bergemuruh

39. Sara Khadijah : Putri yang suci dan mendereskan

40. Nour Zahra : Cahaya bunga cengkeh

41. Amani Fatimah : Harapan yang mulia

42. Farah Amira : Kegembiraan yang mulia

43. Jameela Yasmin : Wanita cantik yang penuh keindahan

44. Layla Noura : Malam yang bersinar

45. Mariam Aisha : Wanita yang indah dan hidup

46. Rania Zahira : Putri yang bercahaya

47. Zahra Jameela : Bunga cengkeh yang cantik

48. Amal Zainab : Harapan yang penuh keindahan

49. Yasmin Nadia : Bunga mawar yang lembut

50. Sanaa Hana : Kecantikan yang indah

Silakan pilih dan kombinasikan nama-nama di atas sesuai dengan preferensi Anda. Penting juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang makna dan budaya di balik setiap nama untuk memastikan pemilihan yang tepat untuk anak perempuan Anda.

Komentar